ORKA uitstap Bellewaerde

 

02/08/2017

 

Op 3 september kan ORKA dankzij KLOEN vzw aan gunstige voorwaarden naar Bellewaerde in Ieper.

Op deze gezinsdag zullen ook leden van Bubble ID aanwezig zijn. Bubble ID is een initiatief van CPIG, het Centrum voor Primaire Immuundeficiënties Gent. Het wil de onwetendheid rond PID doorprikken en het isolement van PID-patiënten doorbreken ('Burst the Bubble').

 

Dagindeling:

Samenkomst vanaf 9u aan ingang van het park, via parking C, Frezenbergstraat, Ieper

Ontvangst door KLOEN en bedeling van de tickets

Om 9u45 gaat het park open voor de KLOEN groep, samenkomst op ontvangstplaats voor officiële gedeelte

 

Tarieven:

Patiëntjes: gratis

Ouders, broers en zussen: 16 euro per persoon

Vrienden, kennissen en sympathisanten: 28 euro per persoon

Parkeerticket kost 8 euro, ter plaatse te regelen

 

Inschrijven
Graag zo snel mogelijk – en ten laatste op 20 augustus 2017 via Eventbrite en door storting op rekeningnummer BE91 8804 7070 5176 met vermelding van het Eventbrite bestelnummer en de namen van de deelnemers. Om praktische redenen is een inschrijving pas definitief na betaling. 
 
Opgelet
Tijdens de registratie lijkt het alsof de inschrijving ook voor ouders en vrienden gratis is: dat klopt niet.
Omdat EventBrite voor betalende evenementen een transactiekost aanrekent hebben
we ervoor geopteerd om de kostprijs te drukken en de betalingen te regelen via
overschrijving.